• Hrá sa na 3 víťazné sety do 11 bodov bez strát. Za stavu 10:10 je potrebné rozdielu 2 bodov.
  • Zapisuje sa výsledok na sety (napr. 3:2). Ako prvý je uvedený vlastný počet vyhratých setov.
  • Hrá sa s loptičkou s dvoma žltými bodkami, ak obaja hráči nesúhlasia s iným.

Výsledky zápasov sú bodované nasledovne:


Ostatné pravidlá:

Ak sa zápas nestihne odohrať včas a hráči sa nedohodnú na inom termíne, aby odohrali zápas, rozhodujú dohraté sety (napr.2:1 sa zapíše 3:2)