Všeobecné pravidlá Uniligy

 1. Každý hráč (tím*) sa registruje a následne prihlasuje jednotlivo do športu, ktorý si sám vybral – pre viac info klikni na ako sa prihlásiť.
 2. Po prihlásení do ligy (prihlasovanie do ligy) a uhradení členského za danú sezónu sa tvoj účet aktivuje a môžeš začať hrať.
 3. Zaplatené členské sa viaže na jeden z vybraných športov v danej sezóne. V prípade prihlásenia počas prebiehajúcej sezóny sa cena znižuje podľa počtu zostavajúcich kôl v sezóne. (12 eur – 4 kola, 10 eur – 3 kola, 8 eur – 2 kola, 6 eur – 1 kolo. Vždy sa jedná o zostavajúce kolá v danej sezóne, nie je možné si zvoliť len vybrané mesiace.
 4. Počas roka sa otvárajú 3 sezóny (jarná, letná, zimná). Každá sezóna trvá 4 mesiace, za ktoré sa odohrajú 4 kolá.
 5. Odhlásenie sa v už priebiehajúcej sezóne nie je možné. Hráč má však možnosť informovať súperov a zapísať skreč.
 6. Jedno kolo Uniligy trvá 1 mesiac. V skupine hrá obvykle 5 hráčov (tímov) systémom každý s každým. Dvaja najlepší postupujú o ligu vyššie a poslední dvaja  sa posúvajú do nižšej ligy. Na konci každého kola prebieha vyhodnotenie výsledkov. Na konci každej sezóny sú odmenení najlepší hráči, ktorých nájdeš v sekcii Hráči.
 7. Termín a miesto zápasu si hráči dohadujú v skupine cez systém dohadovania zápasov - dohadovanie zápasov.
 8. Zistenie dostupnosti dohodnutého športoviska a času je v réžii dvojice hráčov (tímov), ktorá má odohrať daný zápas.
 9. Po odohraní zápasu víťaz z dvojice ( tímu) je povinný zadať výsledok do sekcie - zadávanie výsledkov. Protihráč by mal bezprostredne skontrolovať výsledok a má nárok reklamovať výsledok zápasu u správcu ligy. Ak však do konca kola súper nereklamuje stav zápasu, výsledok už nie je možné meniť.
 10. Pri beach volejbale sa prihlasuje dvojica, ale vystupujú pod jedným menom.

* Tímom sa rozumie dvojica hráčov pri Beach-volejbale

 

Schéma líg a bodovanie

 1. Po prihlásení a potvrdení platby správcom sa hráč stáva aktívnym vo svojej skupine. Systém automaticky rozradí náhodným výberom všetkých nových aj starých aktívnych hráčov do skupín po 5 členov podľa zvolenej úrovne alebo umiestnenia v poslednom kole.
 2. Novoprihlásení začínajú podľa úrovne, ktorú si zvolili (Začiatočníci, Stredne pokročilí a Pokročilí). Ak si hráči nezvolia úroveň, budú zaradení do poslednej ligy.
 3. Úroveň ligy je daná číslom od 1. do X. vzostupne. 1. liga je najvyššia.
 4. V 1. až 3. lige bude iba jedna 5 členná skupina vo 4. až 7. lige budú dve skupiny po 5 hráčov (tímov). V 8. až poslednej lige budú 4 skupiny (A,B,C,D) po 5 členov.
 5. Ak je v skupine 6 hráčov, ostávajú v skupine pre dalšie kolo 2 hráči. Ak sú v skupine 4 hráči, dvaja zostupujú do nižšej ligy a dvaja vzostupujú do vyššej ligy.
  • Schéma ligy:
 6. Bodovanie je dané pravidlami uniligy. Pre viac info pozri Pravidlá/ Bodovanie Športov
 7. Výsledky zápasu zapisuje víťaz a v prípade nezhody protihráč kontaktuje správcu. Ak ani jeden z hráčov nezapíše výsledok do konca kola, systém automaticky zapíše skreč S:S pre oboch hráčov.

Povinnosti hráča

 1. Zaregistrovať sa a vytvoriť si „ môj profil“.
 2. Prihlásiť sa do vybranej ligy/športu a uhradiť členský poplatok
 3. Hráči majú povinnosť navrhnúť termín súperom v skupine najneskôr 5 kalendárnych dní od začiatku kola. Ak hráč do 7 kalendárnych dní nebude reagovať na návrh súpera v skupine, ani nebude dostupný telefonicky, má súper právo zapísať škreč (3:S)
 4. Prispievať k celkovej spokojnosti hráčov v lige a hrať fair play.

Ostatné podmienky

 1. Prihlásením do Unilligy hráč vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.
 2. V záujme zlepšenia fungovania systému ligy si správca Uniligy vyhradzuje právo upraviť tieto pravidla aj počas priebehu ligy.
 3. Hráč, ktorý neodohrá v lige 2 kolá za sebou bez udania dôvodu, je vylúčený a stráca nárok na vrátenie členského.
 4. Hráč, ktorý zruší svoju účasť z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie členského. Je možná dohoda so správcom Uniligy.
 5. Ak vznikne hráčovi škoda pri hraní v tejto súťaži, nie je možné vymáhať tieto škody od organizátora Uniligy.

Pojmy

 • Ročník – Jarná, Letná a Jesenná sezóna spolu
 • Sezóna – Jarná, Letná, Jesenná, každá trvá 4 mesiace (kolá)
 • Kolo – 1 mesiac
 • Šport ­– Squash, Bedminton, Tenis, Plážový voleybal
 • Liga (1-x)- každá liga sa skladá z iného počtu skupín (pyramídovo)
 • Skupina - každá skupina má obvykle 5 hráčov, výnimočne 4 alebo 6 hráčov
 • Hráč – pre beach voleyball je hráčom tím, nie jednotlivec
 • Skreč – neodohranie zápasu s dôsledkom plnej ztráty bodov v prospech súpera